Mk 1,12

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Kuszenie Jezusa*
1 12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.


Przypisy

1,12 - Por. Mt 4,1-11; Łk 4,1-13.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział