Mk 1,12n

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Kuszenie Jezusa*
1 12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.


Przypisy

1,12 - Por. Mt 4,1-11; Łk 4,1-13.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział