Mk 14,1n

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Spisek przeciw Jezusowi*
14 1 Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. 2 Lecz mówili: «Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem».


Przypisy

14,1 - Por. Mt 26,1-5; Łk 22,1n.

Zobacz rozdział