Mk 3,22

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL
Oszczerstwa uczonych w Piśmie*
3 22 Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».


Przypisy

3,22 - (Mk 3,22-27) - Por. Mt 12,22-30; Łk 11,15-22.

Zobacz rozdział