Mk 5,22

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Kobieta cierpiąca na krwotok*
5 22 Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:


Przypisy

5,21 - Por. Mt 9,18-22; Łk 8,40-48.

Zobacz rozdział