Mk 9,6

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY
Przemienienie Jezusa*
9 6 Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.


Przypisy

9,2 - Por. Mt 17,1-8 z przypisem; Łk 9,28-36.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział