Mk 1,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI*
Uzdrowienie opętanego*
1 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:


Przypisy

1,14 - Por. Mt 4,12-22; Mt 8,14nn; Łk 4,14n.31-44; Łk 5,12-16.
1,23 - Por. Łk 4,33-37.

Zobacz rozdział