Mk 1,5

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
1 5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy.


Przypisy

1,1 - Por. Mt 3,1-12; Łk 3,1-18; J 1,19-34.

Zobacz rozdział