Mk 14,44-45

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS W OGRÓJCU
Pojmanie Jezusa*
14 44 A zdrajca dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie!». 45 Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: «Rabbi!», i pocałował Go.


Przypisy

14,43 - Por. Mt 26,47-56; Łk 22,47-53; J 18,1-11.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział