Mk 2,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU
Powołanie Lewiego*
2 16 Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»


Przypisy

2,13 - Por. Mt 9,9-13; Łk 5,27-32.

Zobacz rozdział