Mk 6,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Sąd Heroda o Jezusie*
6 16 Herod, słysząc to, twierdził: «To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał».


Przypisy

6,14 - (Mk 6,14-29) - Por. Mt 14,1-12 z przypisami; Łk 9,7nn.

Zobacz rozdział