Mk 6,3

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Jezus w Nazarecie*
6 3 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.


Przypisy

6,1 - Por. Mt 13,53-58 z przypisami; Łk 4,16-30.

Zobacz rozdział