Mk 6,52

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Jezus chodzi po jeziorze*
6 52 Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.


Przypisy

6,45 - Por. Mt 14,22-33 z przypisami; J 6,16-21.

Zobacz rozdział