Mt 13,12

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH
Cel przypowieści*
13 12 * Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.


Przypisy

13,10 - Por. Mk 4,10-13 z przypisami; Łk 8,9n.
13,12 - Zob. Mt 25,29 i Łk 8,18.

Zobacz rozdział