Mt 28,19

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM
Ostatni rozkaz*
28 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody*, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


Przypisy

28,16 - Por. Mk 16,15-18.
28,19 - Dosł.: "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". Dalsze zaś słowa zawierają formułę sakramentu chrztu.

Powiązane utwory

Idźcie na cały świat ks. Stanisław Ziemiański - Mt 28,19; Łk 10,12; J 15,12-14.16;20,21-22; Dz 1,8; Łk 12,49; J 14,26a;15,26b

Exsultate Deo; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział