Na 2,11n

Dramatyczny opis upadku Niniwy
2 11 Pustkowie i bezludzie, i zniszczenie, i serce omdlewające, i chwiejące się kolana, i skurcz we wszystkich biodrach; a twarze wszystkich utraciły krasę*. 12 Gdzież [teraz] jaskinia lwów i owo żerowisko lwiątek, gdzie chodził lew, lwica i szczenię lwie, a nikt nie trwożył.


Przypisy

2,11 - Zapewne tyle, co "pobladły".

Zobacz rozdział