Ne 12,5.18

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego
12 5 Mijjamin, Maadiasz, Bilga,
Kapłani za Jojakima
18 w [rodzie] Bilgi - Szammua; w [rodzie] Szemajasza - Jonatan;


Zobacz rozdział