Oz 4,7

GRZECHY I KARA ZA NIE
Skarga przeciw kapłanom
4 7 Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę*.


Przypisy

4,7 - Popr. wg Targ. i syr.

Zobacz rozdział