Oz 6,1

GRZECHY I KARA ZA NIE
Pozorne nawrócenie narodu
6 1 * "Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże.


Przypisy

6,1 - (Oz 6, 1-3) - Obraz liturgii pokutniczej, gdzie jednak brak wewnętrznego nawrócenia.

Powiązane utwory

Ty jesteś Bogiem mym John Foley SJ - Pnp 8,6; Oz 6,1

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział