Oz 10,12

GRZECHY I KARA ZA NIE
Groźby nawołujące do nawrócenia
10 12 Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.


Zobacz rozdział