Ps 19,8-9

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 19(18)*
Chwała Boża w przyrodzie i Prawie
8 Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha;
świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka;
9 nakazy Pana słuszne - radują serce;
przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy*;Przypisy

19,1 - Ps 19 Hymn o tendencjach dydaktycznych.
19,9 - Podobnie jak promienie słoneczne, przykazania udzielają człowiekowi nowej siły życiowej.