Pwt 19,15

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Świadkowie
19 15 Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być potwierdzona zeznaniem dwu lub trzech świadków.


Zobacz rozdział