Pwt 24,13

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Ochrona słabych
24 13 lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn.


Zobacz rozdział