Pwt 33,16

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 16 przez bogactwo z ziemi i plonów, łaska Mieszkańca Krzaku*: dzieła Jego* na głowie Józefa, na skroni księcia* swych braci.


Przypisy

33,16 - "Mieszkaniec Krzaku" - opisowe określenie Jahwe (Wj 3). "Dzieła Jego" - inni tłum.: "niech zstąpi". "Księcia" - Wlg: "Nazarejczyka" (por. Rdz 49,26; Lb 6,1); nasuwa się tłumaczenie "poświęconego wśród braci".

Zobacz rozdział