Pwt 1,29

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bunt ludu*
1 29 I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich.


Przypisy

1,26 - Por. Lb 14.

Zobacz rozdział