Pwt 15,1-3

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Rok szabatowy
15 1 Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. 2 Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata*, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. 3 Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka.


Przypisy

15,2 - Chodzi o zwrot pożyczki, gdyż pobieranie odsetek było zabronione (por. Wj 22,24; Kpł 25,36n).

Zobacz rozdział