Sdz 12,13.15

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
JEFTE I MNIEJSI SĘDZIOWIE
Abdon
12 13 Po nim sprawował sądy nad Izraelem Abdon, syn Hillela z Pireatonu. 15 I umarł Abdon, syn Hillela z Pireatonu, i pochowano go w Pireatonie w ziemi Efraima, na górze Amalekitów.


Zobacz rozdział