Sdz 19,1

DODATKI
ZBRODNIA MIESZKAŃCÓW GIBEA I WOJNA Z BENIAMINITAMI
Lewita z Efraima i jego żona
19 1 W owych dniach - nie było wówczas króla w Izraelu - pewien mąż, lewita, mieszkający u stóp góry Efraima, wziął sobie za żonę* kobietę z Betlejem judzkiego.


Przypisy

19,1 - Była to żona drugorzędna, jak wskazuje użyty tu termin hebr. pilegesz.

Zobacz rozdział