Sdz 2,13n

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Niewierność pokoleń następnych
2 13 Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. 14 Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć.


Zobacz rozdział