Sdz 3,31

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
Szamgar
3 31 Po nim był Szamgar, syn Anata. Pobił on ościeniem na woły Filistynów w liczbie sześciuset ludzi - i on także wybawił Izraela.


Zobacz rozdział