Sdz 3,3

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Narody, które pozostały
3 3 pięciu władców filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwwici, którzy zamieszkiwali łańcuch gór Libanu, począwszy od góry Baal-Hermon aż do Wejścia do Chamat*.


Przypisy

3,3 - Zob. przypis do Lb 13,21.

Zobacz rozdział