Sdz 6,11

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
GEDEON I ABIMELEK
Anioł zjawia się przed Gedeonem
6 11 A oto przyszedł Anioł Pana* i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami.


Przypisy

6,11 - "Anioł Pana" - "Gedeon" - hebr. Gideon; zob. Sdz 2,1;

Zobacz rozdział