Sdz 6,15

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
GEDEON I ABIMELEK
Anioł zjawia się przed Gedeonem
6 15 «Wybacz, Panie mój! - odpowiedział Mu - jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca».


Zobacz rozdział