Sdz 17,5

DODATKI
NADUŻYCIA W KULCIE JAHWE
Prywatny przybytek u Miki*
17 5 Mika* miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim* oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem*.


Przypisy

17,1 - Sdz 17,1-18,26 Wydarzenia tu opisane świadczą o anarchii w zakresie kultu wśród Izraelitów (Sdz 18,1). Czysty kult jedynego Boga przybrał cechy bałwochwalcze. Pomimo jednak tych nadużyć, tak Mika, jak Danici pragną być wiernymi wyznawcami Boga w duchu mozaistycznym, czego dają dowód chcąc mieć kapłana lewitę, pochodzącego w prostej linii z rodu kapłańskiego. Na temat wędrówki Danitów por. Joz 19,47n.
17,5 - "Mika" - forma skrócona imienia Mikajehu; "terafim" - tu przedmioty kultu synkretystycznego (por. Rdz 31,19); "kapłan" - wg starodawnego zwyczaju obowiązki kapłańskie mógł spełniać albo urodzony kapłan, albo, gdy takiego nie było, głowa plemienia.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Sędziów

Sdz

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016