Sdz 2,6

OGÓLNE DANE O EPOCE SĘDZIÓW
Śmierć Jozuego
2 6 * Wówczas Jozue rozesłał lud i poszli Izraelici, każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie.


Przypisy

2,6 - Ta część (Sdz 2,6-3,6) zawiera naukę moralną całej księgi. Gdy po śmierci Jozuego Izraelitom zabrakło wodza, oddalili się od kultu Boga prawdziwego. Wobec tego zsyła On na nich wrogów jako karę. Dotknięci nieszczęściem odwracali się od bałwochwalstwa i czynili pokutę. Wówczas Bóg zsyłał im wybawiciela, który wyzwalał ich z jarzma niewoli. Zaś wrogowie niepokonani w Ziemi obiecanej mają stanowić także rodzaj próby dla narodu: Sdz 2,20-23; Sdz 3,2-6; Wj 23,29; Pwt 7,22; Joz 23,4-13; Mdr 12,3-18.

Zobacz rozdział