Sdz 9,56

OBRAZY Z DZIEJÓW SĘDZIÓW
PANOWANIE ABIMELEKA
Zdobycie Tebes i śmierć Abimeleka
9 56 Oto tak Bóg sprawił, że zło, które Abimelek wyrządził swemu ojcu, zabiwszy siedemdziesięciu swych braci, spadło na niego.


Zobacz rozdział