So 2,13

Sąd nad obcymi narodami
2 13 I wyciągnie On rękę* na północ, i zniszczy Asyrię, i obróci Niniwę w pustkowie, w suchy step, jak pustynię.


Zobacz rozdział