So 3,12

Obietnice mesjańskie
3 12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana.


Zobacz rozdział