Syr 17,24

Boski Sędzia
17 24 Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.


Zobacz rozdział