Syr 30,24

Radość
30 24 Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość.


Zobacz rozdział