Syr 27,9

Sprawiedliwość
27 9 Ptaki trzymają się razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy ją w czyn wprowadzają.


Zobacz rozdział