Tb 13,18

Hymn dziękczynny Tobiasza*
13 18 Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: "Alleluja*, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!" I błogosławieni będą błogosławić Imię święte na wieki i na zawsze».


Przypisy

13,1 - Kantyk Tobiasza (por. Wj 15; Jdt 16; Jon 2; Łk 1,46-55) składa się z dwóch części: Pierwsza: wiersze 1-8 - jest hymnem dziękczynnym. Druga: wiersze 9-17 - wyraża tęsknotę wygnańców za nową Jerozolimą.
13,18 - Tzn. "chwalcie Pana" - por. pierwsze wiersze Ps 111; Ps 114; Ps 116-118; Ps 135; Ps 136; oraz pierwsze i ostatnie wiersze w Ps 146-150. Aklamacja liturgiczna - wyraz radości Izraela jako ludu Bożego (por. Ap 19,1.3n.6).

Powiązane utwory

Kantyk Tobiasza Michał Kłos - Tb 13,9-18

Zobacz rozdział