Tb 13,7

Hymn dziękczynny Tobiasza*
13 7 A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, i dziękujcie Mu pełnym głosem, uwielbiajcie Pana sprawiedliwego i wysławiajcie króla wieków!


Przypisy

13,1 - Kantyk Tobiasza (por. Wj 15; Jdt 16; Jon 2; Łk 1,46-55) składa się z dwóch części: Pierwsza: wiersze 1-8 - jest hymnem dziękczynnym. Druga: wiersze 9-17 - wyraża tęsknotę wygnańców za nową Jerozolimą.

Powiązane utwory

Błogosławcie Pana, wywyższajcie Króla wieków ks. Ireneusz Pawlak - Tb 13,2.7-9

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział