Wj 22,7

ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWA
KSIĘGA PRZYMIERZA*
Prawo rzeczowe
22 7 Jeśliby nie wykryto złodzieja, to wówczas stawi się właściciel domu przed Bogiem* [i przysięgnie], że nie wyciągnął ręki po dobro drugiego.


Przypisy

20,22 - Księga ta obejmuje dwie grupy praw określonych przez "słowa" i "orzeczenia", tzn. prawa religijnomoralne i kultowe oraz rodzinne, rzeczowe i karne.
22,7 - LXX ma "sędziów", Wlg zaś "bogów", gdyż sędziowie w imieniu Boga wydawali wyroki.

Zobacz rozdział