Za 6,12

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Koronacja arcykapłana
6 12 Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl*. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię Pańską.


Przypisy

6,12 - Por. Za 3,8.

Zobacz rozdział