Za 4,6

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja piąta: świecznik i dwie oliwki
4 6 W odpowiedzi przemówił do mnie: «Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów.


Zobacz rozdział