Za 6,8

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja ósma: cztery rydwany
6 8 Zawołał do mnie: «Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym: one sprawią, że Duch mój* spocznie w krainie Północy».


Przypisy

6,8 - "Mój" - niektórzy popr.: "Pański".

Zobacz rozdział