Za 8,14

ZAGADNIENIA MORALNE
Obrazy czasów mesjańskich
8 14 Tak mówi Pan Zastępów: «Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu - rzekł Pan Zastępów - i nie żałowałem tego,


Zobacz rozdział