Za 1,8

WIZJE O ODNOWIENIU IZRAELA
Wizja pierwsza: jeźdźcy
1 8 Miałem widzenie w nocy: Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie*, a za nim konie kasztanowate, kare i białe.


Przypisy

1,8 - Inni tłum.: "w głębi", mając na myśli korzenie mirtów sięgające w głąb ku morzu.

Zobacz rozdział