Za 11,12-13

MESJASZ - CZASY OSTATECZNE
Dwaj pasterze*
11 12 Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie - zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników*. 13 Jednak Pan rzekł do mnie: «Wrzuć do skarbony* tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien». Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego.


Przypisy

11,4 - (Za 11,4-12) - Por. Jr 23,1-4; Ezd 34. Trzoda - to Izrael, handlarze - to zdrajcy narodu, zaprzedający go obcym.
11,12 - Cena niewolnika; por. Mt 27,9.
11,13 - Popr. wg Targumu; hebr.: "do garncarza", co niektórzy zatrzymują w sensie pieca do wytapiania.

Zobacz rozdział